Alb-Shkenca -- Alb-Shkenca (www.alb-shkenca.org)

 

About Alb-Shkenca
English (USA)

Forumi "Alb-Shkenca" ka bashkuar ne internet shqiptaret qe kane interes per shkencen dhe arsimin e larte. Jane te shumte shqiptaret qe merren aktualisht me kerkim shkencor ne fusha te ndryshme e qe zoterojne nje potencial shkencor te padiskutueshem. Do te ishte shume mire sikur ky potencial te vihej edhe ne sherbim te bashkepunimit ndermjet punonjesve kerkimore shqiptare. Grupimi i ketij potenciali shqiptar ne internet do te ndihmoje ne arritjen e suksesit te shqiptareve qe merren me shkence kudo qe jane ne bote. Ky eshte fillimisht qellimi kryesor i forumit shqiptar per shkencen ne internet.

Ky forum do t'i sherbeje gjithashtu qellimit te njohjes te kerkuesvet me origjine shqiptare me njeri tjetrin. Do te behet e mundur ne kete menyre krijimi i lobit te kerkuesvet shkencore shqiptare i cili do te ndihmoje dhe mbeshtese kerkuesit shkencore me origjine shqiptare kudo qe jane ne bote.

Shkembimi i pervojes eshte nje qellim tjeter i forumit Alb-Shkenca. Jane me qindra shqiptaret qe punojne ne universitete apo institucione shkencore, dhe jane te shumte ata qe po bejne aktualisht shkolla pas-universitare ne universitete nga me te miret. Pervojat e tyre jane shume te vyera dhe do te jete shume mire qe edhe shqiptare te tjere te perfitojne prej tyre.

Ne kete forum ne internet do te diskutohen edhe probleme dytesore qe kane lidhje me shkencen, sic eshte fjala vjen gjetja e mbeshtetjes financiare per projekte shkencore qofte ne Amerike apo edhe ne vende te tjera te botes. Do te diskutohen kriteret per botim ne revistat shkencore dhe cilat jane revistat me te pershtatshme per botime te ndryshme, kriteret per te hyre ne shkollat pasuniversitare, rreth mundesive qe ekzistojne per te bere kerkim shkencor si post-doc apo post-master.

Do te behet gjithashtu e mundur qe te diskutohen edhe probleme te mirefillta shkencore dhe Alb-Shkenca do te sherbeje jo vetem si forum bashkepunimi dhe shkembimi pervoje, por do te kete edhe funksion nxites te debatit shkencor me qellimin perfundimtar te botimit te konkluzioneve ne organet me me ze ne fushat perkatese.

Neqoftese do te keni veshtiresi per t'u rregjistruar, ju lutemi dergojeni kerkesen tuaj per regjistrim tek adresea:

alb-shkenca-owner@alb-net.com

Ju ftojme gjithashtu qe te vizitoni faqen tone ne internet dhe te rregjistroheni ne portalin e Alb-Shkences, ne adresen: www.alb-shkenca.org

To see the collection of prior postings to the list, visit the Alb-Shkenca Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Alb-Shkenca
To post a message to all the list members, send email to alb-shkenca@alb-net.com.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Alb-Shkenca

Subscribe to Alb-Shkenca by filling out the following form. This is a closed list, which means your subscription will be held for approval. You will be notified of the list moderator's decision by email. This is also a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Once a month, your password will be emailed to you as a reminder.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Alb-Shkenca Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from Alb-Shkenca, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Alb-Shkenca list run by moderatori1 at alb-shkenca.org
Alb-Shkenca administrative interface (requires authorization)
Overview of all alb-net.com mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.17
Python Powered Gnu's Not Unix